Условия за ползване

Осъществявайки достъп до този уебсайт ARTMEDIA.BG, Вие се съгласявате да спазвате и се обвързвате със следните правила и условия за ползване. Моля, прегледайте внимателно тези условия, преди да използвате нашия уебсайт.

  1. Приемане на условията: С достъпа до или използването на този уебсайт ARTMEDIA.BG, Вие се съгласявате, че сте запознати с настоящите Условия за ползване и сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, то за Вас е валидна забрана да използвате или осъществявате достъп до този сайт.
  2. Лиценз за използване: Съдържанието и материалите на този уебсайт са защитени от приложимия закон за авторското право и закон за търговска марка. Нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате, качвате, публикувате, предавате или разпространявате материали от този сайт без предварително писмено съгласие. Имате право да споделяте връзки от този сайт. Имате право да публикувате повторно съдържание от този сайт, без никакви промени или модификации. Трябва да предоставите кредит на този сайт, когато публикувате повторно съдържание от този сайт.
  3. Потребителски акаунт: Когато създавате акаунт на нашия уебсайт, Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашия акаунт и парола. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват през Вашия акаунт или парола.
  4. Потребителско поведение: На потребителите е забранено да участват в каквато и да е незаконна или забранена дейност, докато използват този сайт. Това включва, но не се ограничава до: тормоз или нараняване на други, предаване на неприлично или обидно съдържание и нарушаване на правата на интелектуална собственост. На потребителите не е разрешено да извършват каквито и да било хакерски техники срещу този уебсайт.
  5. Отказ от отговорност: Съдържанието на този уебсайт се предоставя на принципа „as is“. ARTMEDIA.BG не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, или гаранции за ненарушаване на интелектуална собственост или гаранции за друго ненарушение на права.
  6. Ограничения: При никакви обстоятелства ARTMEDIA.BG или нейните доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба, или щети водещи до бизнес проблеми), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на ARTMEDIA .BG сайт.

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте нашия уебсайт. Ние си запазваме правото да променяме тези условия по всяко време. Ако продължите да използвате уебсайта след публикуването на промени в тези условия, ще се счита, че приемате тези промени.

Ако имате въпроси относно тези условия, моля свържете се с нас.